INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PRAXE A STÁŽE V NEMOCNICI

Vážení absolventi, milý studenti,

pro vykonání své stáže či praxe jste si vybrali Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, která je akreditována Spojenou akreditační komisí ČR. Jednotlivá oddělení splňují nejpřísnější kritéria kvality a bezpečí. Tyto kritéria naplňují i naše laboratoře, které splnily podmínky Auditu II a získaly osvědčení Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP. Zároveň máme akreditovanou celou škálu oborů specializačního vzdělávání lékařů.

Naše pracoviště jsou tak zárukou kvalitní praktické přípravy budoucích lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků.

Nemocnice v minulých letech i současné době prochází modernizací. Proto si dovolujeme říci, že je atraktivním zaměstnavatelem v našem regionu.

Ostatní žadatelé si uhradí za jeden den praxe/stáže 250,- Kč.

  1. Postup při zajišťování povinné odborné praxe v NTR

 

Žadatel kontaktuje osobně, telefonicky či e-mailem vedoucího zaměstnance příslušného oddělení
a dohodne si konkrétní termín své praxe.  Souhlas s praxí je potvrzen razítkem, podpisem vedoucího zaměstnance a přiděleného školitele na formuláři „Žádost o umožnění absolvování praxe/stáže“, (formulář je ke stažení níže). Vyplněný formulář student doručí osobně, e-mailem nebo poštou na personální oddělení, odpovědnému personalistovi.
Pokud jsou požadovány praxe na více pracovištích, vyplní žadatel pro každé pracoviště žádost zvlášť.

 

V případech, v nichž nemá NTR uzavřenou rámcovou smlouvu se školou, kterou zájemce 
o praxi studuje, je student povinen zajistit dodání smlouvy o umožnění absolvování praxe v dostatečném předstihu, a to minimálně 1 měsíc před plánovaným začátkem praxe.

 

V případě pozdějšího dodání smlouvy nelze ze strany personálního oddělení NTR garantovat realizaci praxe v požadovaném termínu.

Platné uzavření smlouvy si žadatel ověří před nástupem na praxi u odpovědného personalisty.
V případě, že smlouva není podepsána, není možné na praxi nastoupit.

 

Odborné praxe jsou studentům zdravotnických oborů v rámci České republiky na všech pracovištích NTR poskytovány bezplatně.

 

  1. Postup při zajišťování odborné stáže lékařů z jiných zdravotnických zařízení v NTR

 

Žadatel si odbornou stáž včetně konkrétního termínu  dohodne s vedoucím zaměstnancem  příslušného klinického oddělení, a to minimálně 1 měsíc před plánovaným začátkem stáže.  Souhlas se stáží je potvrzen razítkem, podpisem vedoucího zaměstnance a přiděleného školitele na formuláři „Žádost o umožnění absolvování praxe/stáže“, (formulář je ke stažení níže). Vyplněný formulář žadatel doručí osobně, e-mailem nebo poštou na personální oddělení, odpovědnému personalistovi. Pokud jsou požadovány stáže na více pracovištích, vyplní žadatel pro každé pracoviště žádost zvlášť.

 

Personální oddělení po přijetí vyplněného formuláře „Žádost o umožnění absolvování praxe/stáže“ zajistí vypracování a následné uzavření „Smlouvy o umožnění absolvování stáže“

 

V případě pozdějšího dodání žádosti nelze ze strany personálního oddělení NTR garantovat realizaci stáže v požadovaném termínu.

 

Žadatel si uhradí za jeden den stáže (8 hodin) 250,- Kč a je povinen absolvovat vstupní lékařskou prohlídku u závodního lékaře NTR, která je nákladem žadatele.

 

 

Kontaktní údaje na odpovědného personalistu:

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Personální oddělení

Bc. Veronika Ramachová

E-mail: vramachova@nem-tr.cz

Telefonní kontakt: 568 809 445


Přílohy ke stažení:
Žádost o praxe 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance