Pacient | Kamerový systém

V Nemocnici Třebíč je z důvodů ochrany majetku a zajištění bezpečnosti provozován kamerový systém.  Je tvořen 21 kamerami. Všechny kamery jsou s možností
barevného záznamu.

Doba archivace záznamů je stanovena a nastavena na 72 hodin (zabezpečeno automatickou funkcí dohledového software). Starší záznamy jsou automaticky
a nenávratně mazány záznamovým softwarem.

Umístění některých kamer se bude měnit v důsledků  stavebních změn v rámci výstavby v areálu a to ppředevším v letech 2017 - 2019.

Zcela specifickou je kamera v areálu Rehabilitačního oddělení monitorující prostředí bazénu.  Jde o bezpečnostní monitoring bez ukládání záznamu.
 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance