Pacient

eAmbulance

Kompletní informace o možnosti elektronického objednávání pacientů.

O pobytu v nemocnici

Vše, co byste měli vědět o pobytu v nemocnici ...

Parkování v nemocnici

Nový systém parkování od 1. 11. 2015 v Nemocnici Třebíč usnadnil přístup klientů k čekárnám a ordinacím. Své automobily teď mohou parkovat přímo u jednotlivých pavilonů. Naprostá většina parkovacích míst v těsné blízkosti...

Vyřizování stížností

Informace o možnostech podání stížností a postupu jejich vyřizování.

Kvalita a bezpečí

Informace o politice kvality a procesu akreditace Nemocnice Třebíč.

Práva a povinnosti pacientů

Práva pacienta(podle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách)Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.Pacient má právo na poskytování zdravotních...

Služby poskytované s písemným souhlasem pacienta

Přehledný seznam služeb vyžadujících písemný souhlas pacienta.

Ceníky placených služeb a péče

Seznamy všech placených služeb včetně nabídy masáží a cvičení poskytovaných rehabilitačním oddělením.   

Nadstandardní pokoje

Jednolůžkové pokoje umožňují zachování soukromí, klidného a příjemného prostředí po celou dobu Vaší hospitalizace.

Občerstvení a obchod s doplňkovým zbožím

Obchod a občerstvení otevřené v přízemí pavilonu M Nemocnice Třebíč nabízí hospitalizovaným a ambulantním klientům i dalším návštěvníkům studené i teplé potraviny, noviny a časopisy, základní hygienické potřeby,...

Pacienti Nemocnice Třebíč si mohou půjčit tablety

Nabízí pacientům možnost zapůjčit si počítačový tablet (iPad) a připojit se k internetové síti.

Zdravotnická dokumentace

Popis možností pořizování kopií a výpisů zdravotnické dokumentace

Chování personálu

Etický kodex pracovníků Nemocnice Třebíč 

Laktační poradna

Doplňkové lekce předporodní přípravy týkající se novorozence a péče o něj, včetně přípravy ke kojení v těhotenství.

Kamerový systém

V Nemocnici Třebíč je z důvodů ochrany majetku a zajištění bezpečnosti provozován kamerový systém.  Je tvořen 21 kamerami. Všechny kamery jsou s možností barevného záznamu. Doba archivace záznamů je stanovena a nastavena na...

POCHVALY PACIENTŮ

Děkuji všem lékařům, sestrám, sanitářkám, uklízečkám za nadstandartní péči, maximální ochotu a profesionalitu. Na oddělení jsem byla velmi spokojena, vybavení pokoje na výborné úrovni, nadstandartní péče.JS (3. 8. 2018 -...

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance