Odborná veřejnost | Pavilon chirurgických oborů(pro aktualizaci fotografie z kamery stiskněte obnovit stránku nebo F5 - frekvence cca 5 min) 
Název akce:
   Pavilon chirurgických oborů (PCHO)
Investor:
   Kraj Vysočina
Projektant:    ATELIER PENTA v. o. s.
Zhotovitel stavby:
   PKS stavby, a.s.
Cena stavby:    499 mil. Kč s DPH

Stavba 2,5 roku, stavba cca 5 etap, ukončení v druhé polovině roku 2018

Cena obsahuje: 
 • Demoliční práce  5 budov - budovy staré chirurgie a gynekologie, staré transfúzní stanice, staré budovy ředitelství a patologie, budovy panelové chirurgie a okolních propojovacích krčků
 • Výstavbu 2 nových budov energocentra a PCHO
 • Rekonstrukci budovy bývalé porodnice
 • Terénní úpravy v okolí budov, komunikace


Projekty spojené s výstavbou Pavilonu PCHO

Projekt RTG ZOBRAZOVACÍ MODALITY, NMR A PŘÍSTROJE DO NMR je spolufinancován Evropskou unií.
 • Cílem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti návazné péče poskytované Nemocnicí Třebíč prostřednictvím pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení.
Projekt ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ je spolufinancován Evropskou unií.
 • Cílem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti návazné péče poskytované Nemocnicí Třebíč prostřednictvím pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení.

Energocentrum

Přeložky

 • 1. PP kolektor s inženýrskými sítěmi – teplo, VN, NN, slaboproudy, optika, medicinální plyny
 • 1. NP – dieselagregát, rozvodna VN a NN, 2x trafa VN, sklad medicinálních plynů, rozvod kapalného O2 – 2 nádrže cca 12 m3, odpařovací potrubí, cca -160 st,
 • 2. NP – dispečink údržby, zázemí, elektrodílna, datové centrum, telefonní ústředna, MaR, EPS, EZS, Kamery …

Pavilon chirurgických oborů

Komplex budov PCHO, O a G

 • 1. NP – 3 vchody
  • vysoko prahový příjem 1 z 8 sálů
  • NMR, CT, 3x RTG
  • akutní ambulance
  • ostatní ambulance – chirurgie, ortopedie, urologie, ORL, gynekologie,
 • 2. NP – ARO 5 lůžek, chirurgická JIP 10 – návaznost na operační sály, dospávací pokoj
 • 3. NP – 57
 • 4. NP -  57

Budova G

 • 1. NP – dialýza 14 lůžek
 • 2. NP – jednodenní chirurgie, úpravna vody
 • 3. NP - LDN
 • 4. NP - šatny
 • 5. NP – zázemí pro zdravotnický personál


Vše o stavbě na našich WWW – aktuálně výstavba PCHO – kamera !

Tak jde čas:

Název výběrového řízení Termín podpisu - dodání
 Výběrové řízení 1 - RTG zobrazovací modality (IROP)  3/2017 - 9/2017
 Výběrové řízení 2 - Zdravotnické technologie a vybavení (IROP)  5/2017 - 9/2017
 Výběrové řízení 3 - NMR a přístroje do prostředí NMR (IROP)  4/2018 - 7/2018
 Výběrové řízení 4 - Ostatní vybavení  5/2017 - 9/2017
 •  
 •  
 

Fotogalerie

      Letecký pohled na plánované změny v areálu  povinná publicita 1  povinná publicita 2                         
 

Ke stažení

Letecký pohled na plánované změny.pdf [578,0kB]
Letecký pohled na plánované změny v areálu
PCHO_data.pdf [360,5kB]
PCHO data
Projekt_1.pdf [75,7kB]
Povinná publicita 1
Projekt_2.pdf [75,5kB]
Povinná publicita 2
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance