Odborná veřejnost | Fyzioterapie u sportovců

Lektor: Mgr. Kateřina Honová
Termín: 22. – 23. 6. 2018
Cena: 2.000,- Kč vč. DPH

Odborný kurz nabízí komplexní pohled na vyšetření a terapii nejčastějších přetížení vznikajících při sportu. Úvodní teoretická část je zaměřena na kineziologický rozbor sportovce včetně nadstandardních vyšetření somatognozie, rozšířeného testování balančních reakcí, koordinace, relaxačního schématu a vyšetření izolovaného pohybu. Navazovat bude modul klíčových míst posturální kontroly – jak je vyšetřit a volit terapii neoptimální funkce. Nastíněn bude princip flexibilita – síla – koordinace – centrální mapování. Budou vysvětleny principy moderních terapeutických metod, které jsou ve sportu využívány, jako je dynamická neuromuskulární stabilizace, Ground Force Method, Functional Movement System, FitPainFree, Naboso Technology aj. V kurzu bude ukázána práce s programem QuikCoach V3 - Sports Analysis, který je volně dostupný na internetu a dostačující k základní diagnostice pohybu pomocí záznamové techniky (tablet, počítač).
 
Přihlášku na kurz a další podrobné informace o kurzu naleznete níže v příloze a na FB stránce „Vzdělávací centrum pro fyzioterapeuty Nemocnice Třebíč“.

Vizitka školitele:
Mgr. Kateřina Honová se věnuje fyzioterapii od roku 2006. V praxi se specializuje na řešení funkčních poruch pohybového aparátu a fyzioterapii v traumatologii a ortopedii. Aktuálně je členem realizačního týmu Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje a její hlavní pracovní náplní je preventivní a léčebná fyzioterapie u hráčů fotbalu. Ambulantní fyzioterapii se nadále věnuje na klinice Cellthera v Brně. Publikuje v odborných časopisech i na webu, přednáší na konferencích a vede kurzy zahrnuté do postgraduálního vzdělávání lékařů a fyzioterapeutů.

PODROBNÉ INFORMACE O KURZU

Kurz se koná v prostorách Rehabilitačního oddělení Nemocnice Třebíč (Purkyňovo nám. 2), Pavilon „M“, 1. n. p.

Nezapomeňte psací potřeby, pohodlné oblečení a přezůvky.

Přihlášku si, prosím, vytiskněte, vyplňte a zašlete zpět buď oskenovanou/vyfocenou emailem (vramachova@nem-tr.cz) nebo poštou na adresu Bc. Veronika Ramachová, personální oddělení Nemocnice Třebíč, p. o., Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč). Následně obdržíte podklady k platbě.

Kontakty:
Mgr. Michaela Dobešová: mdobesova@nem-tr.cz, (otázky na obsah a organizační záležitosti kurzu)
Bc. Veronika Ramachová: vramachova@nem-tr.cz / 568 809 445, (příjem přihlášek, platby)

Aktuální informace naleznete na FB stránce „Vzdělávací centrum pro fyzioterapeuty Nemocnice Třebíč“ a na webových stránkách Nemocnice Třebíč http://nem-tr.cz/cze/odborna-verejnost/vzdelavani-zdravotniku/

Strava – v průběhu kurzu bude zajištěno malé občerstvení. Lze využít nabídky objednání oběda v jídelně Nemocnice Třebíč. Cena oběda je 67,-Kč. Je možné také objednání jídla na donášku z nedaleké pizzerie.

Ubytování – účastníci kurzu si zajišťují sami.
Typy na ověřené ubytovací kapacity v okolí Nemocnice Třebíč:
 • Penzion Eliška - http://www.eliska-trebic.cz/cenik-firmy-a-organizace/
 • Penzion Vis a Vis - http://www.penzion-trebic.cz/
 • Hotel ATOM - http://hotelatom.cz/
 • Penzion U synagogy - http://www.mkstrebic.cz/ubytovani/penzion-u-synagogy/

PROGRAM KURZU
22. 6. 2018 pátek
 • 15:00 – 15:30 Úvod do problematiky
 • 15:30 – 17:30 Kineziologický rozbor sportovce – teorie a praxe
 • 17:30 – 18:00 QuickCoach V3 – Sport Analysis
 • 18:00 – 19:00 Závěrečné opakování a diskuse
23. 6. 2018 sobota
 • 09:00 – 12:00 Klíčová místa posturální kontroly – testování a návrhy terapie (chodidlo a kotník, kolenní a kyčelní kloub, pánev a bederní páteř
 • 12:00 – 13:00 Oběd
 • 13:00 – 15:00 Klíčová místa posturální kontroly – testování a návrhy terapie (hrudní a krční páteř, hlava a čelistní kloub, ramenní kloub a lopatka, loket, zápěstí a ruka)
 • 15:00 – 16:00 Moderní koncepty kompenzace ve sportu (DNS, Ground Force Mothod, Functional Movement System, FitPainFree, Naboso Technology a další)
16:00 – 17:00 Diskuse a ukončení kurzu
 

Ke stažení

pozvánka a program.pdf [414,4kB]
Pozvánka a program kurzu
PŘIHLÁŠKA NA KURZ.pdf [338,9kB]
Přihláška na kurz
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance