Odborná veřejnost | Etická komise


 


Funkci etické komise pro Nemocnici Třebíč zabezpečuje na základě písemné dohody poskytovatelů zdravotních služeb Etická komise Nemocnice Jihlava.


 


 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance