Lůžková oddělení | LDN (léčebna dlouhodobě nemocných)

LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných)
Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Třebíč má tři pracoviště – LDN a DIOP v Třebíči a LDN v Moravských Budějovicích. Pokoje na LDN jsou jedno až čtyřlůžkové, jsou vybaveny polohovacími lůžky s antidekubitárními matracemi, nočními a jídelními stolky, signalizačním zařízením a dle nutnosti i toaletním nebo geriatrickým křeslem.

Na LDN poskytujeme komplexní zdravotní péči o geriatrické a dlouhodobě nemocné pacienty. Zajišťujeme konziliární vyšetření a plánované kontroly v odborných ambulancích. Úzce spolupracujeme se všemi odděleními nemocnice i centrální laboratoří. Sestry jsou vyškoleny v ošetřování pacientů s chronickými ranami a proleženinami. Rehabilitaci provádí kvalifikované sestry s certifikovaným kurzem rehabilitačního ošetřování. U pacientů provádí polohování, posazování, cvičení na lůžku, nácvik chůze, nácvik denních činností, aktivizační programy zaměřené na jemnou motoriku a myšlení. Poskytujeme zde i péči paliativní. Propuštění do domácího prostředí plánujeme tak, aby byla vždy zajištěna kontinuita odborné péče.

Naším hlavním cílem je kvalitní péčí zlepšit zdravotní stav pacienta a pomoci mu ve složitém a těžkém období života.

DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)
Na DIOP jsou přijímáni pacienti z jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Zajišťujeme zde intenzivní péči o pacienty s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením. Při péči využíváme prvků bazální stimulace.

Délka hospitalizace na LDN i DIOP je závislá na zdravotním stavu pacienta a nutnosti poskytování zdravotní péče.

Umístění jednotlivých stanic:
LDN Třebíč 1: budova G, 4. nadzemní podlaží, 20 lůžek
LDN Třebíč 2 + DIOP: budova U, první podzemní podlaží, 30 + 10 lůžek
LDN 1 Moravské Budějovice, 1. patro, 28 lůžek
LDN 2 Moravské Budějovice, 2. patro, 28 lůžek

 

Kontakty na oddělení


 • Pracovna sester LDN Třebíč 1
  568 809 848
   
 • Pracovna sester LDN Třebíč 2
  568 809 567
   
 • DIOP – pracovna sester
  568 809 778
   
 • LDN Moravské Budějovice - I. patro
  568 421 301
   
 • LDN Moravské Budějovice - II. patro
  568 421 302
 

Vedoucí zaměstnanci

 
MUDr. Nabil Ahmadie
Primář
Tel.: 568 809 844
Gsm: 739 455 408
E-mail: nahmadie@nem-tr.cz

 
Bc. Helena Peštálová
Vrchní sestra Třebíč
Tel.: 568 809 366
Gsm: 739 455 438
E-mail: hpestalova@nem-tr.czKontaktní osoby

Zástupce primáře, LDN 1 Třebíč, DIOP MUDr. Věra Rymešová 568 809 847 vrymesova@nem-tr.cz
Lékařka, LDN 2 Třebíč MUDr. Šárka Křížová 568 809 771 skrizova@nem-tr.cz
Lékařka LDN Moravské Budějovice 1. patro MUDr. Monika Růžičková 568 421 301 mruzickova@nem-tr.cz
Lékařka Moravské Budějovice 2. patro MUDr. Jana Gorušová 568 421 302 jgorusova@nem-tr.cz
Staniční sestra LDN 1 Třebíč Iva Drbálková 568 809 848 idrbalkova@nem-tr.cz
Staniční sestra LDN2 Třebíč Bc. Pavla Sklenářová 568 809 567 psklenarova@nem-tr.cz
Staniční sestra DIOP Třebíč Bc. Jana Uchytilová 568 809 778 juchytilova@nem-tr.cz
Staniční sestra LDN Moravské Budějovice I.patro Bc. Markéta Dvořáková DiS. 568 421 301 mdvorakova@nem-tr.cz
Staniční sestra LDN Moravské Budějovice 2. patro Dagmar Stohlová DiS. 568 421 302 dstohlova@nem-tr.cz


 

Fotogalerie

                              diop 2018  diop 2018  diop 2018  diop 2018 
 

Ke stažení

328-00 - Žádost o přijetí do LDN Nemocnice Trebíč.pdf [208,2kB]
328-00 - Žádost o přijetí do LDN Nemocnice Trebíč
329-00 - Žádost o přijetí na DIOP Nemocnice Třebíč.pdf [215,7kB]
329-00 - Žádost o přijetí na DIOP Nemocnice Třebíč
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance