Komplementární oddělení | Centrální laboratoř - katalog vyšetření

 

Katalog EXTERNÍCH VYŠETŘENÍ

Po otevření sekce (kliknutím na název) najde v příloze soubor PDF ke stažení. Obsahuje přehled externích vyšetření.

CLA - Biochemie

Laboratoř klinické biochemie provádí rutinní a speciální vyšetření biologických materiálů humánního původu, v případě požadavku i materiálů veterinárních. Poskytuje klinicko-biochemické konzultace v oblasti indikace a interpretace prováděných biochemických laboratorních vyšetření.
V rámci celé nemocnice je biochemie akreditována Spojenou akreditační komisí ČR. Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří. Laboratoř úspěšně absolvovala Audit II
NASKL. Systém externí kontroly kvality oddělení je zajištěn absolvováním cyklů SEKK s.r.o. Pardubice. Splnění kritérií dokazují obdržené certifikáty a osvědčení kontrolních cyklů.


Přehled vyšetření s uvedením detailního popisu a všech potřebných informací najdete po otevření této položky. Vzhledem k velkému množství vyšetření jsou pro lehčí orientaci  rozdělené vyšetření dle počátečních písmen abecedy do jednotlivých složek 

Hematologie

Laboratorní úsek zajišťuje hematologická, morfologická, koagulační a imunohematologická vyšetření. Laboratoř je zapojena do systému externího hodnocení kvality SEKK a získává každoročně Certifikát správné diagnostiky pro vybraná vyšetření.
 
Přehled vyšetření s uvedením detailního popisu a všech potřebných informací najdete po otevření této položky.

Mikrobiologie - serologická vyšetření.

Mikrobiologie nabízí širokou škálu vyšetření biologického materiálu na bakteriologii, parazitologii, serologii, virologii a mykologii. Mikrobiologie získala na základě svých výsledků v externím hodnocení kvality SZÚ Praha "Osvědčení a certifikát správné diagnostiky" pro všechna vyšetření.

Přehled vyšetření s uvedením detailního popisu a všech potřebných informací najdete po otevření této položky.

Mikrobiologie - bakteriologická vyšetření

Přehled vyšetření s uvedením detailního popisu a všech potřebných informací najdete po otevření této položky.
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance