TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ NEMOCNICE TŘEBÍČ

Nemocnice Třebíč po zjištění politováníhodného případu výměny novorozenců okamžitě zahájila vnitřní šetření a současně podala na státní zastupitelství trestní oznámení na neznámého pachatele.
V současné době probíhá vyšetřování po třech liniích.
1. Nemocnice Třebíč prověřuje kontrolní mechanismy a dělá vnitřní šetření.
2. Příští týden zahájí v nemocnici práci kontrolní skupina krajského úřadu.
3. Celý případ vyšetřují orgány činné v trestním řízení.

Do ukončení vyšetřování nemůžeme sdělovat žádné bližší informace, abychom nenarušili průběh vyšetřování. Výsledky vyšetřování nemocnice oznámí v součinnosti se svým zřizovatelem.
Nemocnice prověřila všechny standardy a postupy na porodnickém a novorozeneckém oddělení a překontrolovala jejich dodržování, aby se podobný případ neopakoval. Současně už od července letošního roku probíhá proces akreditace nemocnic, který zpřísňuje a zkvalitňuje jednotlivé postupy a zároveň zvyšuje ochranu pacienta.
Poté, co nemocnice byla informována Orgánem sociálně právní ochrany dětí o možné záměně, kontaktovala ve spolupráci obě rodiny a za účasti sociálních pracovnic a psychologa nabídla oběma rodinám maximální pomoc a součinnost při řešení nelehké situace. U všech jednání ředitele nemocnice s rodinami byly vždy přítomny pracovnice Orgánu sociálně právní ochrany dětí, aby nedošlo k porušení právních postupů a zkreslení poskytovaných informací.

Za nemocnici Třebíč Ing. Petr Mayer
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance