Způsob zajištění vakcinace ve vakcinačních centrech kraje od 1. března 2010

Všechna vakcinační centra na Vysočině se maximálně snaží vyjít vstříc osobám, které projeví zájem o očkování proti prasečí chřipce. Proto je od 1. března 2010 na kontaktních telefonních číslech vakcinačních center možná individuální domluva a následné provedení vakcinace.

Pro potřebu dalšího informování obyvatel kraje je zajištěna jednotná informační linka, a to na telefonním čísle 532 232 269 (Fakultní nemocnice Brno Bohunice).
 
Další informace můžete získat na pandemickém webovém portálu MZ ČR  ( http://pandemie.mzcr.cz/ ).


 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance