Zóna 2013 v Nemocnici Třebíč

Druhým dnem (ve středu 27. 3. 2013) se třídenní cvičení Zóna 2013 přesunulo z Jaderné elektrárny Dukovany do terénu k  procvičení součinnosti všech složek integrovaného záchranného systému (IZS).

Ze simulované havárie dvou osobních vozidel v radiací zasažené zóně v blízkosti JE Dukovany bylo do Nemocnice Třebíč (NTR) po předchozí dekontaminační kontrole převezeno celkem 6 raněných; z toho 3 středně těžce a 3 lehce ranění. Vzhledem k nízkému počtu raněných nebylo Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina (ZZS) vyhlášeno hromadné neštěstí a nebylo proto třeba aktivovat Traumatologický plán NTR.

Chirurgické oddělení po nahlášení události postupovalo standardním způsobem, jakým postupuje  při řešení dopravních nehod. Zdravotní sestra chirurgické ambulance, která v 10:14 hodin přijala od ZZS hlášení o nehodě, ověřuje pravdivost zprávy a poté ihned informuje primáře chirurgie a vzápětí vrchní sestru chirurgie. Po upřesnění ZZS o počtu a závažnosti zraněných v 10:30 hod sestavuje primář tým lékařů, který bude raněné ošetřovat, určuje třídícího lékaře a sám je vedoucím lékařem zásahu. Současně vrchní sestra kontaktuje velín a informuje o situaci, žádá vrchní sestry interny a urologie o zapůjčení pacientských lehátek, určuje zdravotní sestru jako třídícího zdravotníka, sestavuje tým sester pro ošetřování zraněných a svolává dostatečný počet sanitářů.

Technický úsek okamžitě vysílá ke vjezdu do nemocnice a oběma vchodům na chirurgii celkem 5 regulovčíků k zabezpečení otevření vstupních závor a regulaci dopravy u pavilonu chirurgie. Na bránu jsou vyvěšeny orientační cedule.

V 10:54 hod je na ambulanci oznámeno, že za dvě minuty přijede první sanitka a přiveze první 2 zraněné. V 11:00 hod ZZS oznamuje, že budou na chirurgii dovezeni další čtyři zranění. Všech 6 zraněných bylo ošetřeno na akutním příjmovém oddělení chirurgie (emergency). Ošetřovaná poranění: otevřená zlomenina bérce, trauma hlavy s řezným poraněním a zlomeninou klíční kosti, otevřená zlomenina pažní kosti, zlomenina zápěstí s povrchovými odřeninami, zlomenina nosu s kontuzí břicha a otřesem mozku, distorze krční páteře s otřesem mozku.

V průběhu cvičení nebyl zásadně narušen provoz chirurgické ambulance, oddělení ani operační program.


           
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance