Změny a výstavba v Nemocnici Třebíč nekončí

Otevřením pavilonu C na konci roku 2017 a skutečným uvedením do provozu v druhém lednovém dnu roku 2018 investice Kraje Vysočina do budov v areálu Nemocnice Třebíč nekončí. V tomto roce bude rekonstruován interiér pavilonu G, proběhnou drobné stavební úpravy v budově operačních sálů O a průběžně proběhne demolice čtyř dalších starých budov (Z, CH, R a bývalé transfuzní stanice). V závěru výstavby bude pavilon C doplněn přístavbou pro magnetickou rezonanci vč. jejího vybavení a spuštění do provozu.


Nový pavilon C umožnil od začátku roku 2018 přestěhování oddělení ARO, JIP chirurgických oborů, lůžek chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie a ORL. Hned od prvních lednových dnů byla přestěhována lůžková část výše uvedených oddělení a do konce ledna začaly v nové budově fungovat i všechny odborné ambulance, včetně recepce pro komunikaci s ambulantními pacienty. „Stěhování uvolnilo a zcela vyprázdnilo pavilony G a CH. Zatím co v „Géčku“ už začala rekonstrukce interiérů, pavilon CH je vyklízen a připravován k úplné demolici,“ popisuje František Kalina, technický náměstek Nemocnice Třebíč.


Odstrojení bývalé chirurgie a následná demolice má dle plánů proběhnout do poloviny května. Následovat v uvolněných prostorách bude dostavba jednopatrové přístavby k pavilonu C, kde bude umístěna magnetická rezonance. Bude přitom přímo navazovat na již plně funkční centrální radiologické pracoviště. Stavba bude kolaudována koncem září a v říjnu je plánovaná instalace magnetické rezonance.


„V září bude dokončena i rekonstrukce pavilonu G, dojde k přesunu a návratu stanice LDN, dále bude to této budovy nově přestěhováno pracoviště dialýzy. Vzhledem k těmto výrazným změnám a zemním pracím v okolí budov při dokončování výstavby dojde i k značné úpravě dopravního režimu v přední části areálu nemocnice,“ vypočítává ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.


Už v únoru dojde k odstranění staré budovy medicinálních plynů Z v blízkosti dialýzy D a bývalé chirurgie CH a navazovat budou rovněž zemní práce na komunikaci podél pavilonu CH. Z tohoto důvodu budou všechny vozy k dialýze zajíždět kolem nového pavilonu C. Ještě výraznější vliv na dopravní situaci bude mít bourání budovy R, bývalého ředitelství, spojeného se vstupní branou. V září 2018 bude z těchto důvodů vjezd a výjezd do nemocnice možný jen z ulice Sportovní. V místě rušné křižovatky bude dopravu řídit semafor a zřejmě dojde i k omezení maximální rychlosti.


Do konce roku 2018 pak vstupní část areálu dozná značných změn. Vedle budovy Z, R a CH dojde i k demolici bývalé transfúzní stanice. Dopravní situaci při příjezdu tak zpřehlední a zjednoduší mírné narovnání silnice vedoucí do areálu nemocnice z Bráfovy třídy a vybudování několika nových parkovacích míst.   


„I když realizace těchto plánů někdy může návštěvníkům nemocnice trochu komplikovat pohyb po areálu, prosíme o pochopení. Všechny kroky vedou ke zkvalitňování péče o pacienty,“ uzavírá téma změn Eva Tomášová.  


Investorem výstavby je zřizovatel Nemocnice Třebíč Kraj Vysočina.


 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance