Získání akreditace

Nemocnice Třebíč, p. o. opětovně získala v červnu 2012 na základě reakreditace certifikát SAK (požadavky národních akreditačních standardů), a to na další období tří let.  Akreditace je proces, při kterém musí zdravotnické zařízení prokázat, že splňuje požadavky na kvalitu a bezpečnost poskytované péče, vypracované odborníky ze zdravotnictví. Nezávislí a kvalifikovaní auditoři SAK ČR sledují veškerý pohyb pacienta nemocnicí od přijetí přes různá vyšetření, léčbu na lůžku i v ambulanci, prováděné zákroky, až po propuštění. Získání certifikátu o udělení akreditace je pro pacienty zárukou, že prioritou nemocnice je poskytování profesionální a kvalitní zdravotní péče s důrazem na maximální bezpečnost pacientů a zaměstnanců, péče zaměřená na minimalizaci rizik a prevenci pochybení. Naplnění více než sedmdesáti akreditačních standardů a jejich zavedení do každodenní praxe by nebylo možné bez aktivní podpory a intenzivní práce všech zaměstnanců. K udržení a zlepšování nastaveného systému kvality přispívá pravidelné provádění interních auditů. Získání certifikátu o udělení akreditace je pro Nemocnici Třebíč, p. o. nejen prestižní záležitostí, ale i velkým závazkem vůči pacientům a jejich blízkým.  Více informací získáte zde >> 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance