Zima neohrozí pacienty Nemocnice Třebíč ani v případě dlouhodobého blackoutu

Nemocnice Třebíč byla ve středu 27. dubna součástí největšího letošního cvičení Kraje Vysočina s názvem Blackout. Dle jeho scénáře došlo v brzkých ranních hodinách k rozsáhlému výpadku dodávek elektrické energie. Zapojené organizace testovaly svoji připravenost na tento kritický okamžik.  V rámci cvičení bylo zapojení Nemocnice Třebíč výjimečným i díky ojedinělému systému vytápění, které ji staví mezi unikátní v rámci celé ČR.

„Nemocnice je schopna zajistit vytápění budov i v době dlouhodobých výpadků dodávek zemního plynu a elektřiny,“ vysvětluje naprostou unikátnost ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová: „teplo jsme schopni garantovat až do 150 dnů trvajícího výpadku elektrické energie a plynu, a to i v mrazivých zimních měsících.“ Dodavatel tepla aktuálně doplnil chybějící prvky a napojení mezi předávacími stanicemi jednotlivých pavilonů a rozvodnou s dieselagregátem. V případě výpadků elektrické energie tak bude částečně omezen provoz nemocnice, ale nejnutnější činnosti spojené s odběrem elektřiny zajistí diesel agregát umístěný přímo v nemocnici. O zajištění tepla se postará standardní dodavatel TTS Energo Třebíč. Vedle celkového zapojení do cvičení blackout došlo v Nemocnici Třebíč k testu náhradního zdroje elektrické energie a následné funkčnosti potřebných zařízení. Ten proběhl mezi 11:30 až 12:15 hodin.

„Způsob zabezpečení teplem od společnosti TTS není v ČR běžné, jejich garance zajištění dodávek tepla s využitím vlastních agregátů, které zajistí dodávky elektrické energie pro potřeby teplárny, včetně vynaložených finančních prostředků, je obdivuhodná,“ komentuje zajištění Ing. Jaroslava Hejdová z Odboru bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva zdravotnictví ČR: „určitě si systém nastavený v Nemocnici Třebíč zaslouží prezentaci a je to ukázka toho, jak se postarat o pacienty v krizových situacích.“

Areál Nemocnice Třebíč je v současné době vytápěn z vícepalivového zdroje Teplárna JIH společnosti TTS Energo Třebíč. Tepelná energie ve formě teplé vody 90 °C je distribuována prostřednictvím soustavy zásobování teplem. Teplárna JIH disponuje výkonem 2x 5 MW sláma a 2x 4 MW štěpka z biomasových kotlů.
„Zcela výjimečné technické řešení nestálo nemocnici ani korunu, protože potřebné náklady ve výši 224 tisíc uhradíme z daru dodavatele tepla společnosti TTS Energo, s. r. o.“, uzavírá informace Eva Tomášová.  

Do cvičení byly kromě složek IZS Kraje Vysočina, tedy Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, zapojeni dále zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany, energetických společností ČEPS a E.ON, krizový štáb Kraje Vysočina, krizový štáb Magistrátu města Jihlavy, příspěvkové organizace Kraje Vysočina – Domov důchodců Ždírec, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Třebíč, České dráhy a Správa železniční dopravní cesty, hygienici, veterináři a Vodárenská akciová společnost, divize Jihlava.


                       
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance