Zateplení pavilónu G

V rámci projektu "Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II", probíhá v současné době v Nemocnici Třebíč zateplení budovy bývalé porodnice (budova „G“). Jedná se o kompletní zateplení minerální vatou, výměnu oken a opravu střechy. S touto rekonstrukcíí jsou spojena určitá omezení, proto prosíme o dodržování bezpečnosti provozu v areálu Nemocnice Třebíč na Purkyňově nám. a respektování dopravního značení vč. informačních cedulek.     
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance