Zahájení provozu „Centrální laboratoře Nemocnice Třebíč

Zprovozněním zrekonstruovaného laboratorního pavilonu vznikne jedna "Centrální laboratoř" . Dojde k sestěhování tří významných laboratorních oddělení - klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie. Tato oddělení budou situována v jednom laboratorním celku se společným příjmem biologického materiálu. Společný příjem materiálu bude přínosem pro pacienty i zdravotní personál. Pacienti budou absolvovat všechna potřebná vyšetření na jednom místě. Pro zdravotní personál vznikne jednodušší distribuce vzorků a zrychlení výsledků vyšetření zpět k lékaři.

Dne 10.11.2006 bylo zveřejněno na stránkách Informačního systému veřejných zakázek výběrové řízení na provedení rekonstrukce budovy Centrální laboratoře Nemocnice Třebíč. Výběrové řízení vyhrála firma OUTULNÝ, a.s. Náměšť nad Oslavou, jako generální dodavatel stavby a technologií.

Stavební práce započaly 12.2.2007 a ukončeny byly 25.06.2007 s celkovým nákladem cca 71 miliónů korun.

Společný příjem vyžaduje i moderní preanalytický systém. Identifikace vzorků bude probíhat pomocí čárových kódů. Ze společného příjmu materiálu budou vzorky dále zpracovávány podle zadaných požadavků na analýzy buď biologickým, hematologickým nebo mikrobiologickým oddělením centrální laboratoře. Moderní laboratoř si dnes nelze představit bez moderních přístrojů, které zajistí nemocnici kvalitnější diagnostiku. Z těch nejdůležitějších jmenujme alespoň biochemicko-imunologický analyzátor, analyzátor na stanovení acidobazické rovnováhy, glukózový analyzátor, přístroj PCR na stanovení infekční DNA diagnostiky a další.

Modernizací prošlo i počítačové vybavení, které je neoddělitelnou součástí moderní diagnostiky a laboratorních přístrojů. Všechny žádanky a výsledky vyšetření jsou odesílány počítačovou sítí do informačního systému nemocnice. Nová moderní laboratorní technika klade odborné nároky na kvalifikovaný personál.

Věříme, že nově uváděný provoz "Centrální laboratoře" v třebíčské nemocnici přispěje ke zkvalitnění a zrychlení služeb našim pacientům.


Ing. Petr Mayer


 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance