Výuka znakové řeči

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 nabízí možnost absolvování kurzu Znakový jazyk – začátečníci a kurzu Znakový jazyk – pokročilí.

Kurzy budou probíhat v budově školy – ulice Žižkova 505, Třebíč a jsou realizovány ve spolupráci s Českou unií neslyšících – Brno. Veden bude zkušenou neslyšící lektorkou.
Výuka bude jednou týdně v odpoledních hodinách - 2 vyučovací hodiny (1,5 hodiny). Začátek kurzu – ve druhém týdnu měsíce září. Přesný termín bude určen.

 Absolventi kurzu obdrží po závěrečných zkouškách Osvědčení o rekvalifikaci. Toto osvědčení je akreditováno MŠMT (MŠMT-34978/12–24/882). Cena kurzu je stanovena na 3500 Kč včetně skript.
Kurz je určen i široké veřejnosti.

Zájemci se mohou informovat a hlásit od 28. srpna 2015 v kanceláři školy, tel. 568 610 101 nebo na tel. 568 610 143 u Mgr. Aleny Francové.

 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance