V Nemocnici Třebíč je možné podepsat petici za zachování fungujícího zdravotnictví

V Nemocnici Třebíč je možné podepsat petici občanů České republiky za zachování fungujícího zdravotnictví, kterou připravil petiční výbor ve složení:

  • MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory
  • Táňa Fischerová, herečka, poslankyně Parlamentu ČR (2002-06), kandidátka na prezidenta ČR v roce 2013
  • Prof. RNDr. František Janouch, CSc., jaderný fyzik, zakladatel a předseda Nadace Charty 77
  • Bc. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
  • Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky   2. LF UK a FN Motol, předseda České diabetologické společnosti
  • Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., plastický chirurg, vedoucí lékař kliniky Esthé

 Celý text petice a podpisové archy jsou k dispozici u pracovnic recepce. 

 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance