Třebíčská porodnice překročila magickou hranici počtu porodů

V souvislosti s limitováním počtu výkonů na odborných odděleních nemocnic se ještě nedávno hovořilo o dolním limitu 600 porodů za rok, aby byla zachována potřebná erudice personálu.

V právě uplynulém roce se v třebíčské porodnici narodilo celkem 1227 dětí při 1208 porodech. To je více než dvojnásobek tohoto stanoveného minima a o 139 porodů více než v roce 2011. Počet chlapců a děvčátek je téměř vyrovnaný. Děvčátek se narodilo 612 a chlapců 615, z toho 19 dvojčátek. Stále se zvyšující počet porodů byl jistě kladně ovlivněn příjemným prostředím nového pavilonu Péče o matku a dítě vybaveném moderní přístrojovou technikou srovnatelnou s vybavením nejlepších klinik, ale zejména kvalitní péčí, příjemným chováním a chápavým přístupem celého týmu porodnického oddělení pod vedením primáře MUDr. Václava Žižlavského a vrchní sestry Jarmily Dočkalové.

Svoji spokojenost s prací, péčí a ochotou zdravotníků při svém prvním porodu projevila i paní Radka Jelínková z Jakubova maminka prvního narozeného občánka Kraje Vysočina v roce 2013, které v této souvislosti blahopřál hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek společně s ředitelem Nemocnice Třebíč Ing. Leošem Dostálem. Její syn Radek se narodil 56 minut po začátku nového roku.

Do třebíčské porodnice nechodí rodit pouze ženy z okresu Třebíč. Za povšimnutí stojí např. to, že 124 rodiček bylo z okresu Žďár nad Sázavou a 84 z okresu Jindřichův Hradec. Jezdí k nám rodit maminky i z Jihlavska a z jiných částí naší republiky.

Možnost nadstandardního ubytování, přítomnost tatínka u porodu i jeho pobyt s rodičkou a dítětem, možnost zmírnění bolesti a další služby nabízí třebíčská porodnice těm, kteří si přejí zrod nového života prožít co nejlépe a v pozitivním smyslu slova co nejintenzívněji.

Třináctiprocentní nárůst počtu porodů jasně ukazuje, že peníze za nový pavilon nebyly utraceny zbytečně a třebíčská nemocnice tyto investice uhrazené z jedné třetiny z evropských fondů využívá tím nejlepším způsobem – pro ty, kteří potřebují její péči.Ředitel Nemocnice Třebíč Leoš Dostál s rodinou Jelínkových  Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s rodinou Jelínkových  Zleva: Jarmila Dočkalová, Jiří Běhounek, Radek Jelínek, Ivo Jelínek, Radka Jelínková, Leoš Dostál, Václav Žižlavský 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance