Třebíčská nemocnice vyšetřuje neslyšící pomocí digitálního tlumočníka

Neslyšící se nemusí obávat v Nemocnici Třebíč problémů s komunikací.  Bezproblémovou domluvu jim nově umožňuje online tlumočník. Zdravotnický personál při vyšetření sluchově handicapovaného klienta využívá tablet umožňující tlumočení ze znakové řeči do mluveného jazyka a obráceně.

„Službu zajišťuje společnost APPN, která zapůjčila tablet se speciálním programem“ vysvětluje ředitelka nemocnice Eva Tomášová a dodává: „ po jednoduché registraci se daný lékař spojí s tlumočníkem, který zajistí překlad vyšetření“. Tlumočník je přitom v dosahu 24 hodin denně a je tak možné jej využít i při akutních problémech, nebo při noční pohotovosti. V případě, že se věnuje jinému pacientovi, dostane nový čekající informaci, za jak dlouho bude možné služby využít. Pacienty o této možnosti informuje samolepka na recepci i u vstupů  do jednotlivých budov v areálu nemocnice.   

Nemocnice Třebíč je zahrnuta do sítě 100 zdravotních zařízení, které tuto službu nabízejí. První testování přitom bylo zahájeno v říjnu 2008. V loňském roce už tlumočníci pomohli ve více jak 25 tisíc vyšetřeních.


     
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance