Tisková zpráva

Nemocnice Třebíč byla vyrozuměna ÚOOÚ o tom, že ji úřad sankcionoval částkou 50 tisíc korun za případ pacienta dětského oddělení, u kterého došlo k neoprávněnému nakládání s jeho osobními údaji.

Podle interních šetření nemocnice došlo k neoprávněnému nakládání s osobními údaji pacienta pochybením jednotlivců na dětském oddělení. Vedení nemocnice bude nyní míru zavinění jednotlivých zaměstnanců konzultovat s právním zástupcem nemocnice a sankci případně uplatňovat v souladu s příslušnými zákony.

Nemocnice má přísná pravidla pro ochranu a zabezpečení osobních údajů pacientů, která odpovídají platným zákonům a normám. Všichni zaměstnanci jsou s těmito pravidly seznámeni a jsou povinni je dodržovat.

Petr Mayer

 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance