Sympozium „Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni“

Česká společnost pro léčbu rány a Česká asociace sester pořádá sympozium „Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni“. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. V rámci sympozia se uskuteční 4. Kulatý stůl s názvem „Systém prevence, monitorování a léčby dekubitů v České republice.
Podrobné informace k plánovanému sympoziu a možnost registrovat se na tuto akci najdete zde.

 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance