Světový den ledvin v Nemocnici Třebíč

Nemocnice Třebíč screeningovou akcí připomene dne 9. března 2017 Mezinárodní den ledvin. Dialyzační středisko a nefrologická ambulance nabídne zdarma všem zájemcům jednoduché vyšetření, které může upozornit na případnou disfunkci ledvin. Chronická onemocnění tohoto životně důležitého orgánu přitom postihují až 10 % populace a jsou stále častější i u velmi mladých lidí. Akce proběhne mezi devátou až třináctou hodinou.
Letošní Světový den ledvin připomíná nutnost vzdělávání o škodlivých důsledcích obezity. Ta může mít přímou souvislost s onemocněním ledvin, a proto akce zdůrazňuje i nutnost prosazování zdravého životního stylu. „Obezita může vést k významnému poškození zdraví a to včetně ledvin. Ty totiž musejí v jejím důsledku pracovat usilovněji a filtrovat více krve, než je běžné, což může vést k jejich poškození“, komentuje důvody letošního specifického zaměření MUDr. Edita Richterová, náměstkyně pro léčebnou péči Nemocnice Třebíč.
Obezita je výrazným rizikovým faktorem při vzniku chronických ledvinových onemocnění, jako jsou cukrovka a hypertenze. Chronickým onemocněním ledvin trpí jeden z pěti mužů a jedna ze čtyř žen ve věku 65 až 74 let, celkem až 10 % světové populace. Na světě se potýká až 600 milionů lidí s obezitou a 220 milionů z nich jsou školáci. Riziko chronického onemocnění ledvin je u obézních jedinců až o 83 % vyšší než u jedinců s normální váhou. Výjimkou proto není ani stanovení diagnózy i u velmi mladých lidí. Pro lidský organizmus jsou přitom ledviny nezbytné stejně jako srdce, či plíce. Zrádnost onemocnění je v tom, že pacienta nebolí a často bývá diagnostikováno až v pokročilém stavu.
Vyšetření by měli absolvovat i ti, kteří mají vysoký tlak, cukrovku, kouří a v jejichž rodině se už dříve nemoci ledvin vyskytly. U těchto skupin je výskyt častější. Preventivní akci Nemocnice Třebíč zajišťuje nefrologická ambulance sídlící v budově D. Světový den ledvin byl vyhlášen Mezinárodní federací pro nemoci ledvin společně s Mezinárodní nefrologickou společností.


Informační plakát k akci 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance