Světový den ledvin 2018 v Nemocnici Třebíč

Nemocnice Třebíč screeningovou akcí připomene dne 8. března 2018 Mezinárodní den ledvin. Dialyzační středisko a nefrologická ambulance nabídne zdarma všem zájemcům jednoduché vyšetření, které může upozornit na případnou dysfunkci ledvin. Chronická onemocnění tohoto životně důležitého orgánu přitom postihují až 10 % populace a jsou stále častější i u velmi mladých lidí.


V tomto roce připadá Světový den ledvin a Mezinárodní den žen na ten samý den. Je tak příležitost poukázat na důležitost zdraví žen s důrazem na zdraví ledvin. Třináctý Světový den ledvin tak poukazuje globálně na nutnost dostupnosti a rovnoprávného přístupu ke zdravotní výchově a vzdělávání, ke zdravotní péči a prevenci onemocnění ledvin pro všechny ženy a dívky na celém světě.
„S celosvětovým zaměřením akce jednoznačně souzníme, ale určitě to neznamená, že by měli muži zákaz vstupu. Pro všechny platí stejně, že čím dříve je případné onemocnění diagnostikováno, tím je léčba účinnější a je reálnější možnost úplného uzdravení,“ uvádí specialistka MUDr. Hana Chmelíčková.


Vyšetření by měli absolvovat především ti, kteří mají vysoký tlak, cukrovku, kouří a v jejichž rodině se už dříve nemoci ledvin vyskytly. U těchto skupin je výskyt jednoznačně častější. „Onemocnění se nemusí v počátku nijak projevovat, mezi zjevné projevy pak může patřit bolest břicha nebo v zádech, krev nebo zákal v moči, otoky, svědění kůže, chudokrevnost a vysoký tlak,“ doplňuje MUDr. Edita Richterová, náměstkyně pro léčebnou péči Nemocnice Třebíč.


Ambulance pro Den ledvin bude otevřena v přízemí budovy U, v místě bývalého sídla radiodiagnostiky, od 9 do 12 hodin. Tradiční místo akce -  nefrologická ambulance v pavilonu D – nebude tentokráte pro zajištění akce vzhledem k probíhajícím stavebním pracím v areálu nemocnice využita.  

K vyšetření je nezbytný vzorek ranní moči, ale není nutné, aby byl odebrán přímo v nemocnici. Zájemci o vyšetření si jej mohou přinést z domu. V čekárně při příchodu vyplní kontrolní dotazník a sestry zajistí vážení a měření tlaku. Následuje testování moči a vyhodnocení vyšetření u lékaře.
„Nejvíce lidí přišlo v předešlých letech ihned po otevření ordinace a někteří tak čekali na výsledky delší dobu. Pokud někdo donese vzorek moči z domu, může přijít až na pozdější čas, kdy je čekárna výrazně volnější,“ uzavírá pozvánku MUDr. Hana Chmelíčková.         


 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance