Světový den hygieny rukou v Nemocnici Třebíč

Nemocnice Třebíč připomene v rámci Světového dne hygieny rukou důležitost správné hygieny. Každý si bude moci vyzkoušet, jak správně mýt a dezinfikovat ruce. Pod speciální UV lampou si navíc prověří výsledek. Nemocnice tak chce připomenout fakt, že jde o jeden z nejúčinnějších nástrojů v boji proti šíření infekčních nemocí. Akce je připravená na den 5. 5. 2015 od 10:00 do 16:00 hodin, kontaktní stánek bude umístěn na dohled od hlavní recepce.     

Ochrana před šířením nemocí a důsledné mytí rukou se netýká jen poskytovatelů zdravotních služeb, ale i potravinářství a řady dalších oborů. Vědecké studie prokázaly, že hygienická dezinfekce rukou dezinfekčními přípravky je nejvýznamnějším a nejefektivnějším opatřením v prevenci šíření mikrobů. „Před různými nemocemi se snažíme chránit často „nelevnými“ vitamíny, očkováním i léky na podporu imunity a zapomínáme, že jednou z neúčinnějších a nedostupnějších prevencí je mytí rukou“, vysvětluje důvody pořádání akce ředitelka Nemocnice Třebíč Ing. Eva Tomášová: „nabízíme proto seznámení s jednoduchou a dostupnou možností dezinfekce rukou, včetně kontroly jejích pozitivních důsledků.“ K dosažení očekávaného výsledku, ochrany před mikroby, je nutné více než jen rychlé opláchnutí vodou.

Účastníci preventivní akce se proto mohou dozvědět informace o správné hygieně rukou, o způsobech přenosu nemocí způsobených nedodržováním základních hygienických návyků a o správných postupech provádění dezinfekce. Zájemci si vyzkoušejí na vlastních rukách provedení řádné dezinfekce, včetně následné kontroly její úspěšnosti pod UV lampou.

„Nejde o náročnou proceduru, které účastníky zdrží na dlouhou dobu, ale o krátké a velice efektivní seznámení s touto problematikou“, dodává na závěr Eva Tomášová.  

Cílem akce je poukázat na to, že ruce mají klíčovou úlohu v přenosu infekcí. Jejich prostřednictvím se mohou šířit bakterie, na které neúčinkují ani běžná antibiotika. Světová zdravotnická organizace zveřejňuje celosvětovou výzvu za větší bezpečí právě pod heslem: „ČISTÁ PÉČE JE BEZPEČNĚJŠÍ“. Proto byl také vyhlášen na 5. května Světový den hygieny rukou. Ten je podporován celou řadou významných institucí a je plně v souladu s aktivitami programu WHO.

Partnerem akce je VZP.             
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance