Stěhování v Nemocnici Třebíč – přehledný sumář

Výstavba nového pavilonu chirurgických oborů si vynutila stěhování všech oddělení a ordinací z pavilonu A. Jedinou aktuálně vystěhovanou budovou určenou k brzké demolici je právě pavilon A, budova postavená v devatenáctém století. Ostatní pavilony jsou dále plně využívané, a to včetně dialýzy v pavilonu D a chirurgie, urologie a ortopedie v budově označené písmenem CH.
„Oddělení v jednotlivých budovách byla dlouhé roky a náhlé rozsáhlé změny stále přinášejí některým pacientům problémy,“ popisuje občasný děj ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová: „ především starší návštěvníci se snaží například dostat do již vystěhované budovy, která nemá okna a kde je vytrhaná elektroinstalace a hledají svého lékaře.“
Kdokoliv si není přitom jistý novým umístěním hledaného specialisty a nechce studovat navigační systém, může si zjistit potřebné informace na recepci. Ta je v přízemí pavilonu M, v budově přímo naproti jedinému vjezdu do areálu nemocnice.
Aktuální mapka s rozmístěním oddělení je dostupná na webu nemocnice a je vyvěšená ve všech budovách. V rámci přípravných prací došlo navíc ke změně dopravního i parkovacího režimu. Výjezd je možný jen směrem na Sportovní ulici. Parkovací místa u jednotlivých pavilonů jsou vyhrazena pro klienty a zaměstnanci mají umožněné stání v zadní části areálu. „Pro akutní případy vyžadující ošetření v panelákovém pavilonu CH s chirurgií, ortopedií, urologií a lůžky ORL jsme zřídili provizorní cestu, která umožní parkování skutečně těsně před budovou,“ vysvětluje technický náměstek František Kalina: „na protilehlém velkém parkovišti jsou pak stání rozdělená částečně pro klienty a částečně pro zaměstnance.“ První půlhodina parkování stojí klienty 10 Kč, 31. až 60. minuta vyjde na 20 Kč a každá další hodina také 20 Kč.
Odborné ambulance z pavilonu A – endokrinologická, diabetologická, LSNI, klinický psycholog, nutriční specialistka a sociální sestra jsou umístěny v přízemí budovy N, bývalé „nukleárky“. Všechny ambulance jsou přitom dostupné bočním vchodem, bez nutnosti vstupu do administrativní budovy.   
Nezměněné je umístění lékařské pohotovostní služby. Dospělí klienti ji najdou v pavilonu CH a lékařská pohotovostní služba určená pro děti a dorost je v pavilonu M, kde sídlí i dětské a novorozenecké oddělení.
Umístění oddělení a ambulancí je možné si před cestou na vyšetření ověřit na webu Nemocnice Třebíč, buď u jednotlivých oddělení a ambulancí, nebo v mapce.


 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance