Stavba budovy pro magnetickou rezonanci začíná

Stavební změny a úpravy areálu Nemocnice Třebíč pokračují a v těchto dnech konkrétně začátkem výstavby prostor, kde bude umístěna magnetická rezonance. Přístavba bude připravena pro započnutí instalace technologií v listopadu. Do konce roku pak bude zahájen zkušební provoz. První pacienti se dočkají vyšetření v lednu 2019.


„Všechny aktuálně prováděné změny jsou důležité, ale provoz magnetické rezonance považuji za velký krok vpřed z pohledu péče o pacienty. Vždyť se stále jedná o jednu z nejmodernějších zobrazovacích metod využívaných u velké oblasti zdravotnických oborů.  Spuštěním provozu v Třebíči se jistě sníží poměrně dlouhé čekací lhůty na toto vyšetření,“ komentuje událost ředitelka Nemocnice Třebíč Ing. Eva Tomášová. Magnetická rezonance je doposud na Vysočině jen v Jihlavě a Novém Městě na Moravě. Specifikaci přístroje zatím není možné uvést, protože probíhá veřejná zakázka, která určí vítězného dodavatele.


V areálu Nemocnice Třebíč je realizováno několik dalších novinek. Po demolici staré transfúzní stanice je už znát směr nové silnice, která po otevření umožní obousměrný provoz při příjezdu a výjezdu na Bráfovu třídu a výrazně pokročila i rekonstrukce budovy G, bývalé gynekologie. „Géčko prochází kompletní rekonstrukcí od rozvodů, omítek, obkladů i vytápění. Nové prostory, mimo jiné pro jednodenní chirurgii, dialýzu a stanici LDN, budou dokončeny do konce prázdnin a pak nastane stěhování těchto oddělení,“ přibližuje technický náměstek František Kalina. Provoz bude spuštěn v této budově od 1. 10. 2018. V těchto dnech jsou v nejvyšších patrech budovy G dokončovány obkladačské a instalační práce, zatímco v přízemí probíhá mimo jiné nástřik omítek a pokládka podlahového topení. Nově je zde patrné i 6. nadzemní podlaží, kde bude umístěna vzduchotechnika.


Veřejnosti je poněkud skryt pohled na úpravy budovy O, kde sídlí operační sály. Nutné bylo upravit propojení s novou budovou C, aby byla například snadná dostupnost z urgentního příjmu a expektačních lůžek k operačním sálům.


Přestože se úpravy na budově O nedotknou samotných operačních sálů, bude zde v 1. nadzemním podlaží nový vchod pro urgentní příjmem pacientů od sanitních vozů a v těsném sousedství druhý vchod do budovy C, a to pro příchozí urgentní pacienty.


                             
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance