Stanovisko Nemocnice Třebíč k umístění zvířetníku ve svém areálu

Dle pravomocného rozhodnutí soudu má být do 15. října 2009 vyklizen pozemek i objekt, který do současné doby slouží jako zvířetník provozovaný společností ZOOkontakt Rebeka.

Současné vedení nemocnice je přesvědčeno, že podobné aktivity do areálu zdravotnického zařízení nepatří s ohledem na rizika rázu epidemiologického  i hygienického a dále pro zajištění pohody a klidu pro pacienty i personál, z hlediska vnímání nemocnice veřejností jako čistého provozu bez zbytečných rizik.

Rozhodnutí soudu je pravomocné, soud ve svém rozhodnutí vymezil pro vyklizení objektu a pozemků dostatečně dlouhou lhůtu. V případě nedodržení termínu pro vyklizení  bude Nemocnice Třebíč i kraj Vysočina, jako zřizovatel, dále postupovat v souladu s právním předpisy.

Důvodem  k vystěhování zvířetníku jsou rizika, která provozem tohoto zařízení hrozí pacientům i veřejnosti v areálu Nemocnice Třebíč, dále obtěžování zvukovými projevy zvířat, a to i v hodinách nočního klidu, zápachem. Řešit je také třeba zvýšený výskyt  hmyzu, převážně v letních obdobích.

MUDr. Leoš Novotný

 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance