Správné hygieně rukou Vás naučíme v nemocnici

Pod odborným vedením si na vlastní kůži může veřejnost vyzkoušet správnou techniku mytí a dezinfekce rukou. Nemocnice Třebíč se i letos připojila k výzvě Světové zdravotnické organizace (WHO) a 4. června 2013 budou její pracovníci pomáhat a radit zájemcům se správným mytím a dezinfekcí rukou. Připojí se tak k iniciativě Den hygieny rukou.
 
Osvětová akce Den hygieny rukou se bude konat ve vestibulu pavilonu pro Matku a dítě Nemocnice Třebíč  4. června 2013 od 9:00 do 13:00 hodin. Zájemcům se budou věnovat zdravotníci, zástupci společnosti Bochemie a hostesky – studentky spolupracující Střední zdravotnické školy. Zaměstnanci i široká veřejnost si mohou vyzkoušet pomocí UV lampy Dermalux, zda hygienu rukou provádějí skutečně správně - budou jim zodpovězeny i veškeré otázky  týkající se této problematiky.
 
Správná technika mytí a desinfekce je důležitou prevencí přenosných nemocí. Dvojnásob to však platí v nemocničním prostředí, jak potvrzuje nemocniční hygienik MUDr. Eva Hanáková: „Nemocniční infekce představují významnou komplikaci zdravotní péče. Bakterie se nevyhýbají ani oddělením s nejpřísnějším režimem, jako jsou jednotky intenzivní péče. Nejvýznamnějším nástrojem prevence nemocničních infekcí je mytí a dezinfekce rukou nemocničního personálu a návštěv. Zejména v lůžkovém zařízení, kde je u mnoha pacientů oslabená imunita je nezbytné, aby především zdravotnický personál dodržoval zásady správného mytí a desinfekce rukou a snižoval tak možnost rizika infekcí spojených se zdravotní péčí u hospitalizovaných klientů.“
 
Nemocnice Třebíč pořádá průběžně pro zdravotnický personál instruktáže o zásadách a postupech hygienické desinfekce rukou. Na každém oddělení nemocnice jsou k dispozici materiály s podrobnými informacemi o hygienické desinfekci rukou. Instruktážní program obsahuje opakovací prvky, díky čemuž je dosaženo trvalého vzdělávacího efektu a dlouhodobého zlepšování.
 
Jitka Pospíšilová
Referent marketingu
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance