Spokojenost v LDN v Moravských Budějovicích

Jaká je spokojenost s novým způsobem stravování v LDN v Moravských Budějovicích jsme se zeptali vrchní sestry Marie Dohnálkové. „Jídlo pro pacienty i pro nás zaměstnance nám každý den vozí z nemocničního oddělení léčebné výživy a stravování z Třebíče. Odpadla nám starost o výdej a umývání nádobí,“ sdělila po dvouměsíční zkušenosti Marie Dohnálková. Pacienti dostávají stravu připravenou na základě doporučení lékaře a zaměstnanci si mohou, stejně jako v Třebíči, vybrat ze čtyř různých variant. Její slova o spokojenosti s množstvím, skladbou a způsobem podávání stravy potvrzují i pacienti. „Zpočátku jsem měl ze změny obavy, ale jídlo je dobré a je ho dost,“ říká pan Karel Hujka, který pobýval v léčebně téměř  17 měsíců a může tak porovnat obě kuchyně.

Vedení nemocnice naopak oceňuje zefektivnění systému přípravy a distribuce stravy a rovněž skutečnost, že obavy ze strany zaměstnanců LDN i vedení města Moravské Budějovice o kvalitu stravování se nepotvrdily. „Na to, aby nebyl důvod ke stížnostem, opravdu dbáme a úroveň sledujeme prakticky nepřetržitě od 1. 2. 2013, kdy došlo k uvedené změně. Zatím máme důvod ke spokojenosti,“ říká ředitel nemocnice Leoš Dostál.

 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance