Regulační poplatky od 1.1.2014

Ústavní soud zrušil k 31.12.2013 ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

To znamená, že pokud nebude přijata do stanoveného termínu nová legislativní úprava, je od 1. ledna 2014  zrušena povinnost pojištěnce v souvislosti s poskytováním hrazených služeb hradit regulační poplatek ve výši 100 Kč za každý den, ve kterém je poskytována lůžková péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče. Totéž platí i pro pobyt průvodce dítěte v lůžkovém zařízení, je-li hrazen ze zdravotního pojištění.

Poplatků, které se účtují v ambulanční sféře (30 Kč za klinické vyšetření, návštěvní službu a recept, 90 Kč za pohotovost) se rozhodnutí Ústavního soudu netýká.

 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance