Realizace projektu za podpory nadace ČEZ

Oddělení LDN  Nemocnice Třebíč získala od Nadace ČEZ 200.000,-  Kč. Tato částka byla navýšena o dalších 150.000,- Kč z finančních darů pacientů. Z takto sdružených prostředků bylo zakoupeno 7 ks nemocničních polohovacích elektrických lůžek a 5 ks nočních stolků. Dar převzal primář oddělení MUDr. Nabil Ahmadie a vrchní sestra Jarmila Veselá. Nákupem nových polohovacích lůžek a dalšího příslušenství pro oddělení LDN Nemocnice Třebíč bylo docíleno zkvalitnění poskytované péče našim pacientům.   
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance