Realizace projektu za podpory Nadace ČEZ v roce 2012 – polohovací lůžka pro LDN Třebíč

V roce 2012 Nemocnice Třebíč za podpory Nadace ČEZ ve výši 500 tis. Kč zakoupila 14 ks polohovacích lůžek pro LDN Třebíč. Tato lůžka zaručují zvýšenou ochranu před úrazy a pády a aktivně podporují prevenci dekubitů v bederní oblasti. Pro sestry vyškolené v ošetřování ran a v péči o ně mají tato speciální lůžka nezastupitelnou úlohu. S těmito lůžky díky 10-tinásobnému snížení síly potřebné k přetočení pacienta lze pomocí laterálního náklonu provádět veškeré ošetřovatelské postupy s mnohem nižší fyzickou zátěží a bez rizika tělesného postižení či pracovního úrazu ošetřovatele. Naším cílem je neustále zkvalitňovat  péči poskytovanou pacientům a pomáhat jim ve složitém a těžkém období života.

Tímto děkujeme Nadaci ČEZ za podporu naší  snahy  o zkvalitňování zdravotní péče o nemocné.           
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance