Prohlídka nového pavilonu MaD pro veřejnost

Kraj Vysočina v těchto dnech dokončil výstavbu nového pavilonu v třebíčské nemocnici. Jedná se o pavilon péče o matku a dítě, který byl spolufinancován evropským fondem Regionálního operačního programu ROP. Stavba trvala dva roky a provoz v něm bude postupně zahajován v průběhu měsíce července 2011 po předání do užívání nemocnici.

V této souvislosti zveme veřejnost na prohlídku tohoto pavilonu v rámci dne otevřených dveří. Tímto dnem bude sobota 25.6.2011 v době od 10:00 do 14:00 hodin.

Během prohlídky bude možné si prohlédnout za odborné asistence personálu Nemocnice Třebíč interiéry objektu pavilonu, tj. v 1.NP lékárnu, občerstvení a prodejní prostory, ve 2.NP oddělení rehabilitace vč. vodoléčebného pavilonu s bazénem, ve 3.NP dětské oddělení a ve 4.NP porodnici s novorozeneckým oddělením a operačním sálem. 

Budova bude přístupná hlavním vchodem nového pavilonu označeného „M“ naproti budovy interny, rovně od vrátnice kaštanovou alejí.

Ing. Leoš Dostál
ředitel   
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance