Prohlášení k nálezu Ústavního soudu

Nemocnice Třebíč se obdobně jako jiní poskytované zdravotních služeb v tomto okamžiku seznamuje s celým textem nálezu Ústavního soudu.

Nezávisle na vydaném nálezu sdělujeme, že nemocnice nevybírá poplatky za přítomnost u porodu, ale pouze úhradu nezbytných nákladů spojených s přítomností doprovodu, které nepřesahují částku 200 Kč. Částka nepočítá s žádný ziskem a jedná se o náklady na ochranné pomůcky a proškolení doprovázející osoby porodní asistentkou.
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance