Prodej nepotřebného majetku

Nemocnice Třebíč nabízí k odprodeji níže uvedený nepotřebný majetek:

  • Promývačka zkumavek Tube-Washer W-01, inv.č. 6833 - rok výroby 2003, výr.číslo W7D006C, pořizovací cena 157 380,00 Kč. Přístroj je plně funkční a adekvátně opotřebovaný vzhledem ke svému stáří.

  • Analyzátor biochemický HITACHI H912 - E - inv. č. 6729, v.č.1355-15, rok výroby 2001, PC 2 969 400,00 Kč. Analyzátor je funkční, po celou dobu provozu byl pravidelně udržovaný odborným servisem a jeho technický stav odpovídá rozsahu a době používání. Od doby jeho pořízení do července 2007 byl využíván Oddělením klinické biochemie, ale vzhledem ke sloučení a přestěhování tohoto oddělení do rekonstruované budovy Centrálních laboratoří, byl nahrazen přístrojem novým. V současné době je nevyužitý analyzátor uskladněn v bývalých prostorách OKB, ovšem bez úpravny vody (v hodnotě 200.000,00 Kč), která byla součástí dodávky a provozu výše uvedeného analyzátoru a nyní se využívá pro potřeby Centrálních laboratoří.

Kontakt : Ing. Helena Peťovská
Telefon : 568 809 667

 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance