Přípravné práce pro výstavbu pavilonu chirurgických oborů začaly

Část staré nemocniční kotelny Nemocnice Třebíč zmizela. Obětí demoličních prací se stal i komín. Dominanta stará bezmála 25 let uvolnila prostor plánované výstavbě pavilonu chirurgických oborů. Ta má začít v příštím roce a bude největší investiční akcí do zdravotnických zařízení v Kraji Vysočina.    
 
Převážná část kotelny nebyla dlouhodobě využívána. Jediným  funkčním zařízením byl jen výměník. Ten byl ale během letních měsíců přestěhován do zrekonstruovaných sousedních budov, aby bylo případně od začátku září zajištěno vytápění nemocnice. „Tento krok a jeho načasování se ukázalo zcela oprávněným“ komentuje postup prací František Kalina, technický náměstek Nemocnice Třebíč a dodává: „tento týden jsme začali, vzhledem k chladnému počasí, vytápět všechny budovy.“ Prostor uvolněný aktuální demolicí bude využit pro nové „energo  centrum“. Z toho budou energie rozváděny do celého areálu nemocnice, včetně nového pavilonu.
       
„V současné době společně se zřizovatelem a projektantem dolaďujeme dispozičního i funkční uspořádání nového pavilonu, který spojí komplex tří“ popisuje stav dalších příprav ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová: „se samotnou výstavbou počítáme v rozmezí let 2015 až 2017“.  Plánovaný objekt spojí stávající operační sály s budovou bývalé porodnice a s novou čtyřpodlažní částí. Tam bude chirurgická příjmová část, diagnostická, ambulantní i akutní a dvě patra tzv. společného lůžkového fondu. Přes umístění některých neinvazivních oborů jako je dialýza a jedno patro LDN bude převážně využíván pro invazivní obory a invazivní medicínu. „Vybudování PCHO v budoucnu vyřeší z hlediska provozu nemocnice stávající nevyhovující objekty a otevře managementu nemocnice další prostor pro zefektivňování provozu nemocnice“ uzavírá vizi Eva Tomášová: „to podstatné ale je, že především zlepší našim pacientům kvalitu a dostupnost poskytované ambulantní a lůžkové péče.“       
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance