Připravenost Nemocnice Třebíč na opatření GDPR

Problematika GDPR je v posledních týdnech poměrně často diskutována v médiích, mezi pacienty i mezi zaměstnaci. Dne 25. 5. 2018 tato legislativní norma vstoupila v platnost. Co se tímto dnem změnilo pro Nemocnici Třebíč?


Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, splňovala a splňuje  veškeré zákonné nároky, týkající se nakládání se zdravotnickou dokumentací a nakládání s osobními údaji pacientů i zaměstnanců.

Nová legislativa označovaná jako GDPR představuje určité zastřešení stávajících povinností, včetně několika novinek, jako například zřízení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.


Nemocnice s účinností nového nařízení dlouhodobě počítala a provedla odpovídající přípravy. Dnem účinnosti splňuje předepsaná kritéria a je schopná plnit předepsané povinnosti správce osobních údajů, vůči subjektům osobních údajů.


Ing. Eva Tomášová
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance