Překvapivý výsledek Světového dne ledvin

Preventivní akce Nemocnice Třebíč pořádané v rámci Světového dne ledvin se zúčastnilo 95 lidí. Výsledky preventivního vyšetření u pěti z nich ukázaly přímo na onemocnění ledvin. Hodnoty u dalších 33 neodpovídaly bezproblémovému stavu a musí absolvovat další vyšetření. Teprve to buď definitivně vyvrátí podezření lékařů, nebo potvrdí nepříjemnou diagnózu. Zájem lidí i negativní výsledky tak výrazně předčily očekávání. Podle statistik se totiž onemocnění ledvin týká cca 10% populace.

Návštěvníci nefrologické ambulance v rámci světového dne absolvovali krátké vyšetření a vyplnili anonymní dotazník. Podobnou akci, věnovanou životně důležitému orgánu, Nemocnice Třebíč podpořila po loňské premiéře podruhé za sebou a nárůst zájemců i negativních záchytů výrazně vzrostl. Tímto potvrdil i důležitost podobných aktivit a preventivní péče o vlastní zdraví.             
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance