Přehled dárců 2015

V přiložené tabulce ve fotogalerii je uveden přehled finančních darů za rok 2015. Seznam je  zveřejně i v prostorách recepce Nemocnice Třebíč.

Přehled největších dárců na recepci pravidelně aktualizujeme  na začátku každého kalendářního roku.    

Dárcům děkujeme!  

Vedení nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance