Prach spojený s výstavbou pavilonu chirurgických oborů brzy zmizí

Letitý pavilon A v Nemocnici Třebíč postupně mizí. Demolice je v pokročilém stavu a neblahé důsledky jako hluk a prach v dohledné době skončí. Stavba „Energocentra“ už má přitom více jak jasné obrysy a přichází čas dokončovacích prací a montáže technologií. Nemocnice tak zcela viditelně mění svoji podobu.    
Z nejstaršího pavilonu Nemocnice Třebíč, který definitivně dosloužil na začátku roku 2016, už stojí jen první patro. Zbytek budovy byl zbourán a dochází k postupnému odvozu sutě. „Přesto, že demolice byla doprovázena okamžitým kropením vodou s cílem zabránit šíření prachu, k částečnému zvýšení prašnosti v bezprostřední blízkosti pavilonu došlo. Za to se především klientům omlouváme a můžeme přislíbit konec těchto komplikací v dohledné době“ komentuje aktuální stav ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Zbytek bývalého pavilonu bude zbourán a odvezen během následujících letních měsíců. V té době bude dokončována stavba Energocentra. „Součástí této nezbytné stavby budou transformátory a rozvodna zásobující nemocnici elektrickým proudem, výkonný naftový dieselagregát, který zajistí dodávku elektrické energie v případě výpadků ze standardně využívané sítě i další nutná média jako zásobníky kapalného kyslíku a záložní stanice tlakových lahví, vč. skladu medicinálních plynů,“ vypočítává technický náměstek František Kalina. Dodavatel stavby společnost PKS aktuálně provádí rozvody elektrického vedení v nové budově a další dokončovací práce.
Změny může každý sledovat na záběrech z webové kamery, která permanentně sleduje dění v místě výstavby. Všechny informace týkající se výstavby pavilonu chirurgických oborů a navazujících staveb jsou dostupné na webu nemocnice (www.nem-tr.cz) v sekci „Všeobecné informace“ pod názvem „Pavilon chirurgických oborů“.  

Pavilon  PCHO
Nový pavilon chirurgických oborů (PCHO) v Nemocnic Třebíč je největší investiční akcí Kraje Vysočina ve zdravotnictví v jeho historii. Celkové náklady na stavbu bez vybavení se budou pohybovat ve výši 499 milionů korun. Obsahovat bude příjmové a diagnostické ambulance, ARO, JIP a spojený lůžkový fond chirurgických oborů. Dodavatelem je PKS Stavby Žďár nad Sázavou. Dokončení celé této investiční akce je plánováno v průběhu roku 2018.                                
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance