Požární cvičení - nácvik evakuace budova A

Dne 29.06.2010 v 9:00 hodin proběhlo požární cvičení za přítomnosti jednotek HZS Kraje Vysočina. Během cvičení v areálu nemocnice za budovami chirurgie (budova CH) a ARO (budova A) – viz. přiložený plánek cvičení,  procvičili zaměstnanci nemocnice společně s jednotkami HZS kraje Vysočina požární zásah a možnost evakuace z podkroví 3 NP. Cílem  cvičení bylo především prověřit možnost zásahu v těžko dostupných místech nemocnice, prověření nástupních ploch pro požární techniku a cesty, kterými je možné provést zásah. Níže přikládáme krátkou videoukázku z tohoto cvičení.

František Kalina
technický náměstek


 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance