Poděkování za finanční dar

Tento týden převzala ředitelka Nemocnice Třebíč Ing. Eva Tomášová od Svazku obcí „Skládka TKO“ Třebíč šek na 118 216 korun. Svazek, který v současné době sdružuje více než 160 členů z okresu Třebíč a okrajových částí okresu Znojmo a Jihlava řeší především problematiku sběru, třídění a dalšího využití odpadů. Velkorysý finanční dar, za který vedení Nemocnice Třebíč děkuje všem členům Svazku, bude využit na pořízení nového přístrojového vybavení.
Vedení Nemocnice Třebíč i touto cestou děkuje Svazku obcí „Skládka TKO“ Třebíč jménem pacientů i zdravotnického personálu za podporu a náklonost.

Vedení Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance