Personální posily urologického oddělení Nemocnice Třebíč

Od začátku tohoto roku došlo k výraznému posílení  urologického oddělení. Nástupem nového primáře MUDr. Iva Šabackého a jeho dvou zkušených kolegů MUDr. Petra Kumstáta a MUDr. Romana Hrabce, Ph.D. se urologie již dostává do standardního režimu a je připravena jak v rámci ambulantního provozu, tak za hospitalizace zajistit péči o všechny pacienty, kteří se na nás obrátí. Díky zkušenostem a dlouholeté bohaté praxi v převážně brněnských nemocnicích získala Nemocnice Třebíč tři skvělé odborníky, kteří dokáží obsáhnout urologickou problematiku v celé její šíři.  

Přejeme jim hodně zdaru a úspěchů v práci v naší nemocnici.
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance