Pavilon A se loučí

Nejstarší pavilon Nemocnice Třebíč doslouží definitivně 9. 2. 2016. Stavbu z roku 1902 personál zařízení vystěhoval a předá ji k uvedenému datu stavební společnosti PKS, a.s. Žďár nad Sázavou. Tato je dodavatelem stavby nového „Pavilonu chirurgických oborů“, který starou budovu nahradí.

Pavilon A byl od poloviny loňského roku 2015 postupně vystěhováván a nyní je prakticky připraven na demolici. Po specializovaných ordinacích, CT, odd. ARO, gynekologii a ORL opustil jako poslední letité prostory tým urologie. Od 9. 2. 2016 zde začíná naplno pracovat vítěz výběrového řízení PKS a.s. Žďár nad Sázavou. „S trochou nostalgie si uvědomujeme, že takto končí jedna z dřívějších dominant Třebíče a místo, kde bylo pomoženo tisícům lidí,“ komentuje okamžiky ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová: „zároveň si nutno připomenout, že zdravotnictví pokročilo od vzniku pavilonu mílovými kroky a ten už jednoznačně nesplňuje požadavky poskytování současné péče.“

Výstavba se týká budov, které jsou v současnosti zažité pod názvy stará chirurgie (A2), stará gynekologie (A1), stará porodnice (G), nová chirurgie z roku 1985 (CH), kotelna (K), stará transfúzní stanice a bývalá budova ředitelství a stará patologie (R). Stavba etapově nyní započne výstavbou nezbytného energocentra v místě bývalé kotelny, následně bude pokračovat od března bouráním budovy A1 a A2, kde vyroste moderní čtyřpodlažní pavilon chirurgických oborů (PCHO), který se následně napojí na rekonstruovanou budovu staré porodnice (G) a provoz operačních sálů (O).  Po zprovoznění těchto budov dojde postupně k odbourání nepotřebných budov bývalé transfúzní stanice, budovy ředitelství (R) a budovy chirurgie (CH) a skladu medicinálních plynů (Z). V závěru etapy proběhne dostavba zbývající části pavilonu PCHO, kde je plánováno umístění magnetické rezonance a nezbytné úpravy okolí objektů a dopravního napojení na stávající komunikace. To vše bude probíhat za provozu v jednotlivých etapách. Ukončení stavby je plánováno v druhé polovině roku 2018. Jde přitom o největší investiční akci Kraje Vysočina v roce 2016. Náklady na stavbu se budou pohybovat bez vybavení ve výši 499 milionů korun. „Všem, kteří se podíleli na stěhování, jmenovitě údržbářům, zaměstnancům nádvorní čety i zaměstnancům dotčených oddělení patří obrovský dík,“ uzavírá netradiční etapu práce ředitelka Tomášová: „provoz jsme nepřerušili a dělali maximum pro pohodlí pacientů, bez enormní aktivity a pracovitosti všech zapojených by to nebylo možné.“

Stavební akce ovlivní celý provoz nemocnice.  Uskromnit se musela řada oddělení a výrazně se změní i dopravní situace v areálu, která se dotkne i mnoha omezeními veřejnosti. Pro veřejnost bude uzavřena výjezdová závora od stávající budovy chirurgie (CH), která dlouhé roky sloužila k výjezdu z areálu směrem na Bráfovu třídu. Jediný  možný výjezd z nemocnice bude v zadní části nemocnice směrem ke kurtům na Sportovní ulici. Výjimka bude platit pouze pro pacienty dialýzy a příjezd akutních pacientů k budově chirurgie (budova D a CH),  kteří se nově dostanou do této části nemocnice přes provizorní panelovou cestu vlevo po průjezdu hlavní branou, protože příjezdová cesta za budovou staré chirurgie bude stavbou zrušena.            

 „Vzhledem ke změněné dopravní situaci jsme přestěhovali pokladnu parkovacího automatu do blízkosti výjezdu tak, aby klienti a návštěvníci mohli parkovat na kterémkoliv z parkovišť a při výjezdu z areálu přitom parkovací automat neminuli. Další omezení se však dotknou i např. zrušení první půlhodiny parkování v areálu nemocnice zdarma, kterou jsme z důvodů omezení počtu projíždějících vozidel nemocnicí museli zpoplatnit nově částkou 10 Kč za prvních 30 minut“,  popisuje opatření Eva Tomášová.                 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance