Parkování v areálu Nemocnice Třebíč

S účinností od 1.10.2011 dochází ke změně v dopravním systému v hlavním areálu Nemocnice Třebíč.

Řidiči mohou využít parkování zdarma nebo zpoplatněné.
Do nemocnice platí zákaz vjezdu s přívěsným vozíkem.

Parkování zdarma

Řidič využije parkoviště, které se nachází vpravo od hlavního vjezdu do nemocnice. Jedná se o zpevněnou plochu určenou k parkování mimo vlastní areál nemocnice.

Parkoviště zpoplatněné

Vjezd do areálu nemocnice je bezobslužný a je možný pouze:
  • Na zaměstnaneckou čipovou kartu
  • Na zpoplatněný parkovací lístek
  • Zdarma pro osoby se zdravotním postižením (ZPS/TZP)
Postup při vjezdu do placené zóny areálu nemocnice (vjezd na parkovací lístek):

Řidič odebere z terminálu po zmáčknutí tlačítka parkovací lístek a vjede do areálu otevřenou závorou. V areálu je možné parkovat pouze na místech k tomu vyhrazených. Po dobu 30 minut je parkování v nemocnici zdarma. V případě nepřekročení 30 minutového intervalu zdarma slouží parkovací lístek zároveň k otevření závory na výjezdovém terminálu.


Výjezd z areálu
  • Do 30 minut zdarma
  • Do konce první hodiny 20 Kč
  • Každá další započatá hodina 20,-Kč

Zaplacení parkovného:

Řidič při výjezdu odstaví vozidlo na pravé straně vozovky na vyhrazeném místě tak, aby neblokoval výjezd z nemocnice ostatním vozidlům.
Po překročení 30 minutového limitu vloží řidič parkovací lístek do automatické pokladny vlevo u výjezdu a po zaplacení požadovaného poplatku odebere nový lístek, který použije k otevření závory na výjezdovém teminálu.


Parkování vozidel osob se zdravotním postižením

Pro vjezd i výjezd použijí řidiči komunikační panel, který je umístěn u vjezdového i výjezdového terminálu. Zde po stisknutí zvonku dohodne otevření závory s dispečerem. (V pracovní dny v době od 7:00 – 18:00 hodin recepce, v mimo pracovní době, soboty, neděle a svátky velín).

Vjezd zdarma je umožněn pouze po předložení karty ZPS/TZP přes kamerový systém.

Ing. Leoš Dostál
ředitel
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance