Pacienti Nemocnice Třebíč si mohou půjčit tablety

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace nabízí svým pacientům možnost zapůjčit si počítačový tablet (iPad) a připojit se k internetové síti. Zapůjčení tabletu je možné kdykoli na pracovišti recepce nemocnice v pavilonu M – přízemí. Po sepsání „Smlouvy o nájmu věci movité“ a na základě předloženého dokladu totožnosti, je pacientovi tablet předán k užívání.
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance