Otevření nového pavilonu se blíží

Nový pavilon chirurgických oborů Nemocnice Třebíč bude otevřen do konce listopadu. Bude tak dodržen původní stavební harmonogram a dotčená oddělení čeká do konce roku stěhování. Na nové prostory pavilonu chirurgických oborů, který je v současné době „největší investiční akcí Kraje Vysočina“ se těší personál chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie, ORL a ARO. Vedle řešení stavebních detailů ale pavilon zaměstnává nemocniční tým celou řadou procesů i výběrových řízení, která mají zajistit odpovídající a nezbytné vybavení. Jedná se například o zdravotnické vybavení a přístroje jako jsou rentgeny, CT, nukleární magnetickou rezonanci, vybavení pro pacienty jako jsou lůžka, lehátka a další, tak i např. nábytek do ordinací či počítačové vybavení.

„Práce v pavilonu postupují podle harmonogramu. Obecně se dá říci, že betonový skelet a jeho vyzdění, osazení okny a hrubé omítky jsou hotové. Dokončení interiérů, rozvody a osazovaní technologiemi se liší podle poschodí,“ popisuje ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášové. V přízemí a v prvním patře firma dokončuje obklady, penetrační malby a kompletaci instalací. Ve vrchních patrech dokončuje stavební firma izolace, podlahové betony, elektroinstalaci, rozvody chlazení a medicinálních plynů. „Kdo pozoruje stavbu z větší dálky, vidí, že zvenčí probíhá lepení izolace a osazování klempířskými prvky. Zároveň se pracuje na osazení výtahů,“ doplňuje výčet prací technický náměstek nemocnice František Kalina. Všichni zapojení si začínají zvykat i na nové označení pavilonu. Místo pracovní zkratky pavilonu chirurgických oborů PCHO je už nyní užíváno označení, které bude budově vlastní po dokončení „Pavilon C“.

„Technický a ekonomický úsek je notně zaměstnán i řadou veřejných zakázek na vybavení pavilonu. V maximální možné míře chceme využít dotačních výzev IROP. Chceme tak zajistit maximální pohodlí pacientům i personálu a současně šetřit finance vlastní a zřizovatele, Kraje Vysočina,“ popisuje dění „v zákulisí“ ředitelka Eva Tomášová. Dvě rozsáhlé žádosti o dotace tak řeší jak vybavení novými rentgeny, včetně CT a nukleární magnetické rezonance, tak dodávky lůžek pro pacienty i zdravotnických prostředků na ARO, JIP chirurgických oborů, do spojeného lůžkového fondu i do ordinací. „Za každou z žádostí je často množství veřejných zakázek a jejich dílčí části vyžadují zdlouhavé průzkumy trhu, dlouhá jednání a obrovské množství administrativních úkonů. Aktuální vytížení pověřených kolegů je extrémní a rozhodně neodpovídá letnímu a dovolenkovému režimu,“ s úsměvem komentoval stav František Kalina.

Otevřením „Pavilonu C“ proměna Nemocnice Třebíč přitom zdaleka nekončí. Ihned po dokončení „céčka“ budou v příštím roce rekonstruovány pavilony G (bývalá porodnice) a částečně i C (centrální operační sály). Obě budovy jsou součástí stavebních prací  komplexu budov PCHO. Po jejich dokončení dojde k demolici pavilonu CH, budov bývalá transfúzní stanice a vstupní brány včetně bývalého ředitelství. Dojde k úpravě a výstavbě nových komunikací i změně dopravního režimu. Zatímco pavilon C bude otevřen na konci listopadu 2017, dokončení všech dalších plánovaných prací je plánováno nejpozději do konce roku 2018. Pavilon C bude před uvedením do ostrého provozu otevřen i veřejnosti v rámci „Dne otevřených dveří Nemocnice Třebíč“.

Aktuální fotogalerie:
Návštěva starosty Třebíče P. Janaty na stavbě
Mapování aktuálního stavu:
Stěhování medicinálních plynů


 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance