Otevření lipidové poradny

Nemocnice Třebíč otevírá lipidovou poradnu. Poruchy metabolismu lipidů patří spolu s obezitou, zvýšeným krevním tlakem, cukrovkou a onemocněním ledvin mezi hlavní faktory vedoucí ke vzniku aterosklerózy. Nebezpečné „kornatění tepen“ znamená postupné zužování tepen s hrozbou vzniku krevní sraženiny a následným možným vznikem srdečního infarktu či cévní mozkové příhody. Poradna je otevřena ve středu a v pátek v prostorách Centrálních laboratoří v budově L.

„Otevření nové poradny považujeme za velice důležité,“ komentuje otevření ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová: „jde o další reakci na hrozby civilizačních nemocí a potřebné rozšiřování nabídky speciálních vyšetření.“ V poradně se budeme věnovat pacientům s poruchami metabolismu lipidů, které se projevují zejména zvýšenou hladinou cholesterolu a krevních tuků.
„Cílem péče o naše klienty je zabránit vzniku procesu aterosklerózy, či tento proces zpomalit a u již nemocných, tak zabránit zhoršení nemoci a nové cévní příhodě,“ dodává MUDr. Jan Lacko.

U pacienta je na základě komplexního klinického a laboratorního vyšetření provedeno vyhodnocení celkového kardiovaskulárního rizika. To udává pravděpodobnost vzniku srdečně-cévních onemocnění a příhod jako jsou srdeční infarkt, cévní mozková příhoda nebo uzávěr tepen dolních končetin. Poté následuje doporučení dalšího postupu včetně dietních a režimových opatření a případné farmakologické léčby.

„Součástí činnosti ambulance je též vyhledávání jedinců s dědičnými poruchami lipidového metabolismu. Pokud má pacient takovou dyslipidémii a je u nás sledován, můžeme vyšetřit a následně sledovat i celou jeho rodinu.“ Pacienti budou vyšetřeni na základě doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře po předchozím objednání. Aktuálně je určena výhradně klientům VZP (111) a VoZP (201).

Kontaktní informace:
  • Telefon sestry: 568809 223 (objednávání)
  • Telefon lékař:   568809 362 (v ordinační době)
 
Ordinační doba:
  • Středa: 10-14 hod.
  • Pátek: 8-12 hod.
 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance