Omezení provozu odborných ambulancí a oddělení Nemocnice Třebíč v letních měsících

Angiologická ambulance
V době letních dovolených v pavilonu UNP bude ordinovat 30. 6., 28. 7., 4. 8. a 25. 8. 2017. Případné  informace  - tel.: 568 809 979 / 715 /.​

Dětské  oddělení -  odborné ambulance:
Nefrologická ambulance je v měsících červenec a srpen uzavřena, neordinuje.
Endokrinologická ambulance ordinuje jen 19. 7. 2017.
Gastroenterologická ambulance ordinuje ve dnech 11. 7., 22. 8. a 1. 9. 2017

Diabetologická ambulance bude uzavřena
4. 7. 2017
17. - 28.7.2017
16.8.2017

Endokrinologická ambulance
Dovolená: 3. 7. - 10. 7., 28. 7. - 7. 8. Pracovní doba úterý a pátek 6:30 – 15:00

Hematologie:
Hematologická ambulance bude zcela uzavřena v termínech: 30. června; 7. 7 a od 12. do 14. července a 9., 11., 16. - 18. srpna.
Odběrová ambulance v období července a srpna zkrátí ordinační hodiny. Odběrová ambulance bude každý pátek otevřena pouze do 12 hodin.

Infekční oddělení - ambulance:
Od 1. 7. do 15. 9. 2017 bude v ÚTERÝ ambulance otevřena pouze do 14:00 hod.

Klinická logopedie
Mgr. Alena Kabrhelová čerpá dovolenou v období  od 30. 6. do 14. 7. a od 31. 7. do 4. 8.
Mgr. Pavla Kolmanová čerpá dovolenou v období od 17. 7. - 21. 7.; od 21. 8. do 25. 8. a od 30. 8. do 1. 9.
V době nepřítomnosti jedné, zastupuje v rámci konziliární činnosti druhá pracovnice.

Neurologické ambulance
Neurologická ambulance, pavilon U, -2. podlaží: provoz přerušen od 29. 6. do 31. 8. 2017
Cerebrovaskulární poradna, pavilon U, 1. podlaží: provoz přerušen od 29. 6. do 1. 9. 2017
Ultrazvukové vyšetření tepen mozku: pouze akutní po telef. domluvě, č. t. 568 809 979 (688)
Neurologická ambulance na poliklinice v Moravských Budějovicích: provoz přerušen od 20. 6. 2017

Nutriční terapie
Poradna - bude zcela uzavřena od 26.6. do 10. 9. 2017.  
Oddělení - v termínu od 30.6. do 14.7. a od 24.7. do 18.8. 2017 bude prioritně oddělením nutriční terapie zajištěna strava pro pacienty a případné akutní konzultace na vyžádání. Nutriční terapeutkou budou navštíveni pacienti s vysokým rizikem malnutrice.

Ortopedické oddělení
Ortopedická ambulance II na poliklinice Vltavínská bude zcela uzavřena od 3.7. - 3. 9. 2017.

Oční ortoptická ambulance
Uzavřena z důvodu dovolené ve dnech  od 7. do 25. 8. 2017.

Plicní oddělení  
Ordinační hodiny ambulance vždy od 8:00 do 14:00. Neplatí standardní ordinační doby.

Rehabilitační oddělení
Oddělení bude zcela uzavřeno v termínu od 17. 7. do 28. 7. 2017.
V tomto termínu bude omezený i provoz ambulancí fyzioterapeutů a lékařek (případné ordinační hodiny si můžete ověřit dopředu telefonicky).

Revmatologická ambulance
Dovolená: 3. 7. - 10. 7., 2. 8. -11. 8. Pracovní doba středa a pátek 6.30-15.00
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance